$session.getAttribute("sportNaam")

Wijzig uw sport

Privacyverklaring

Aon betracht een integere omgang met haar cliƫnten, werknemers en partners in dienstverlening ("klanten"). Dit geldt ook voor de persoonlijke informatie die wij over onze klanten zouden kunnen bezitten of verwerven. Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zo goed mogelijk te beschermen en wij nemen bepaalde voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Aon is een wereldwijde organisatie, met rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die over geografische grenzen heen reiken. Deze privacyverklaring geldt voor alle werkmaatschappijen en dochterondernemingen van Aon. Als u over deze verklaring vragen of opmerkingen hebt , neemt u dan contact op met Aon. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, verzamelt Aon informatie bij commercieel beschikbare bronnen die zij geloofwaardig acht. Die informatie kan gegevens betreffen zoals uw naam, adres, e-mailadres en demografische kenmerken. Deze informatie kan worden opgeslagen op interne systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben Aon-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor klanttevredenheid, bedrijfsvoering, interne rapportage, statistische analyse en het op de markt brengen van producten en diensten van Aon.

Aon kan tijdens uw bezoek aan een Aon-website ook informatie verzamelen door middel van cookies. Aon gebruikt cookies als hulpmiddel om totaalcijfers te verzamelen over het gebruik van haar websites. Deze informatie wordt gebruikt om de site inhoudelijk te verbeteren en aan uw persoonlijke ervaring als gebruiker aan te passen. Door de voorkeursinstellingen van uw internetbrowser te wijzigen hebt u de mogelijkheid om alle cookies te accepteren, een waarschuwing te laten verschijnen wanneer er een cookie wordt geplaatst of alle cookies te weigeren. Bedenk wel dat u, wanneer u ervoor kiest geen cookies te accepteren, geen gebruik van die diensten zult kunnen maken en geen activiteiten kunt ondernemen waarvoor het opslaan van cookies noodzakelijk is.

Via Aon.com kunt u doorklikken naar webpagina's en websites die beheerd worden door Aon en haar dochterondernemingen en werkmaatschappijen in diverse rechtsgebieden. Indien de site van een Aon-dochteronderneming of -werkmaatschappij een specifiek eigen privacybeleid voert, gelden de bepalingen van dat specifieke beleid. Aon kan ook links aanbieden naar websites die niet binnen Aon vallen. Deze websites worden niet door Aon beheerd of gecontroleerd en Aon is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Aon is bevoegd om persoonlijke informatie door te geven aan met haar verbonden ondernemingen of aan derden die als dienstverlener namens Aon optreden. Maar Aon zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of verpachten. Gezien het wereldwijde karakter van de diensten die door Aon worden verleend, kan de persoonlijke informatie die u verstrekt worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar u die informatie hebt verstrekt, ook in rechtsgebieden die mogelijk geen privacywetgeving hebben die dezelfde bescherming biedt als de betreffende wetten in uw eigen land.

Individuele personen kunnen bepaalde rechten hebben om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens die in het bezit van Aon zijn en om die gegevens te laten corrigeren waar zij onjuist zijn. Neem contact op met de afdeling Global Corporate Compliance via een e-mail aan Corporate_Compliance_Office@aon.com voor nadere informatie.

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuur deze dan aan corporate_compliance_office@aon.com of schrijf ons op het volgende adres:

Corporate Compliance Department
200 East Randolph Street
Chicago, Illinois, 60601
Verenigde Staten