Wandelen

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering

Nu afsluiten

Wandelen

Wijzig uw sport

Waarom een Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

Hoewel bestuurders en toezichthouders hun werkzaamheden zo goed mogelijk willen doen, kunnen ook zij fouten maken. Fouten waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Met de aansprakelijkheidverzekering voor bestuurders en toezichthouders voorkomt u dat deze mensen te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste kunnen gaan van hun privévermogen.

Wat maakt onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering zo goed?

Juridische kosten worden vergoed

Deze verzekering biedt een volledige vergoeding van juridische kosten. Zowel bij aanspraken tegen een bestuurder persoonlijk als tegen de vereniging zelf.

Alle bestuurders verzekerd

Alle bestuurders, commissarissen en toezichthouders zijn verzekerd. Ook nieuwe bestuurders zijn automatisch gedekt.

Vergoeding bij rechtszaken

Bestuurders die als getuige moeten optreden bij een rechtszaak krijgen voor deze dagen een vergoeding.

Wat vergoedt onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

Dekking

Als bestuurder van een sportvereniging loopt u aanzienlijke risico's. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering helpt u als het zover komt.

Juridische kosten

Juridische kosten worden 100% vergoed. De verzekering vergoedt ook kosten als men elkaar intern aansprakelijk stelt.

Alle bestuurders zijn verzekerd

Nieuwe bestuurders, commissarissen en toezichthouders vallen automatisch onder de dekking. Ook personen die namens de vereniging een externe bestuursfunctie hebben. Voormalige bestuurders, commissarissen en toezichthouders blijven verzekerd. Tot zes jaar na het beƫindigen van hun functie. Hiervoor wordt geen premie betaald.

Wat is de premie?

  Verzekerd bedrag    
Balanstotaal tot EUR 125.000 EUR 250.000 EUR 500.000
EUR 500.000 EUR 73,33 EUR 100,00 niet mogelijk
EUR 1.000.000 EUR 86,67 EUR 106,67 EUR 160,00
EUR 2.000.000 EUR 100,00 EUR 120,00 EUR 166,67
EUR 3.000.000 EUR 120,00 EUR 160,00 EUR 220,00
EUR 5.000.000 EUR 133,33 EUR 180,00 EUR 240,00

Genoemde premies zijn exclusief assurantiebelasting en poliskosten

Veelgestelde vragen

Welke dekking verleent de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van een vereniging of sportbond voor door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

Welke bedragen zijn verzekerd?

Dit varieert circa van EUR 125.000 tot maximum EUR 500.000 per gebeurtenis. Het exacte bedrag is echter mede afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheids­verzekering en een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen letsel en materiele schade. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de zuivere vermogensschade.

Meer veelgestelde vragen

Belangrijke documenten