Aansprakelijkheids­verzekering

Nu afsluiten

Overig

Wijzig uw sport

Waarom een Aansprakelijkheids­verzekering?

Als sportvereniging kunt u om allerlei redenen aansprakelijkheid worden gesteld door leveranciers, bezoekers en zelfs door leden. Dergelijke claims kunnen een grote impact op uw vereniging hebben. Ook uw sporters of vrijwilligers kunnen aansprakelijk worden gesteld. Een Aansprakelijkheids­verzekering voorkomt claims niet, maar beperkt de financiële gevolgen.

Wat maakt onze Aansprakelijkheids­verzekering zo goed?

Juridische kosten worden vergoed

Of een claim terecht is of onterecht blijkt te zijn; de Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van een advocaat en eventuele proceskosten.

Uitgebreide dekking

Als bestuur van een sportvereniging heeft u een verantwoordelijkheid ten aanzien van uw leden en bezoekers. U heeft een wettelijke zorgplicht. Gaat er toch iets mis? De Aansprakelijkheidsverzekering biedt vergoedingen bij een grote verscheidenheid aan claims.

Wat vergoedt onze Aansprakelijkheids­verzekering?

Verdedigingskosten

Bij juridische kwesties worden de juridische kosten om u te verdedigen bij (terechte of onterechte) schadeclaims van derden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan advocaat- of proceskosten.

Brand en ontploffing

Bij brand of ontploffing geldt bij vele andere verzekeringen beperkingen. Zo keert men vaak niet meer uit dan EUR 500.000,-. Aon hanteert deze beperking niet. U krijgt ook bij brand of ontploffing de schade tot het maximaal verzekerd bedrag uitgekeerd.

Andere activiteiten

Ook andere activiteiten van uw sportvereniging zijn verzekerd. Activiteiten die niet direct met sport te maken hebben. Uw club organiseert bijvoorbeeld een fancy fair voor het goede doel, maakt en verkoopt allerlei lekkernijen. Mocht een bezoeker hier onwel van worden, dan vergoedt deze verzekering een eventuele schadeclaim.

Schade eigendommen

Ook schade aan eigendommen van vrijwilligers en sporters is gedekt als de vereniging aansprakelijk is voor deze schade.

Wat is de premie?

Categorie A: Sporten zonder bijzondere risico's of fysieke contacten
Aerobics Atletiek Badminton Bowlen
Cricket Curling Darten Fitness
Honkbal Jeu de Boules Kaatsen Klootschieten
Racquetball Spinning Squash Softball
Tennis Trimmen Vlakwaterkanoën Volleybal
Zwemmen      
Categorie B: Sporten met bijzondere risico's of fysieke contacten
Basketbal Boogschieten IJshockey Futsal
Gymnastiek Krachtsport Schaatsen  
Triatlon Vechtsport Waterpolo  

Categorie A De premie bedraagt EUR 0,41 per lid met een minimum premie van EUR 121,00.

Categorie B De premie bedraagt EUR 0,71 per lid met een minimum premie van EUR 155,00.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Veelgestelde vragen

Moet de schade eerst op de eigen aansprakelijkheidsverzekering worden geclaimd?

Als derden schade lijden door toedoen van een werknemer van de vereniging, door/met roerende zaken (inventaris) van de vereniging of door onroerende zaken (het gebouw of afrastering), dan zal de verzekeraar van de vereniging de schade behandelen. Als schade aan derden wordt toegebracht door een lid of vrijwilliger van de vereniging, dan handelt deze in zijn/haar hoedanigheid van particulier. Dan moet de schade worden gemeld bij de particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar. Als er geen verzekering is dan kan in tweede instantie een beroep worden gedaan op de verzekering van de vereniging. Deze handelswijze geldt voor de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen.

Is aansprakelijkheid voortvloeiende uit verkoop of verstrekken van voedsel meeverzekerd?

Ja, het sportverzekeringspakket van Aon dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden zoals letsel door voedselvergiftiging.

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld ten opzichte van inzittenden van auto's?

Aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen is uitgesloten op de aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen worden afgesloten.

Meer veelgestelde vragen

Belangrijke documenten