Ongevallen­verzekering

Nu afsluiten

Overig

Wijzig uw sport

Waarom een Ongevallen­verzekering?

Vanzelfsprekend doet u er alles aan om te voorkomen dat leden of medewerkers een ongeluk krijgen. Maar als het toch gebeurt, wilt u voorbereid zijn.

Wat maakt onze Ongevallen­verzekering zo goed?

Iedereen binnen uw
vereniging is gedekt

Bestuursleden, leden en vrijwilligers: ze vallen allemaal onder de dekking van de Ongevallenverzekering.

Ook op weg
naar huis

Als vereniging voelt u zich verantwoordelijk voor leden en vrijwilligers. Die houdt niet op bij de voordeur. Daarom biedt deze verzekering ook dekking op weg van en naar de sportvereniging.

Uitgebreide
dekking

Bij een ongeval denkt u misschien aan een verkeersongeluk of een lelijke val. Maar deze verzekering biedt ook dekking als er bijvoorbeeld sprake is letsel als gevolg van blikseminslag, giftige dampen of letsel ontstaan tijdens het redden van anderen.

Wat vergoedt onze Ongevallen­verzekering?

Dekking

De Ongevallenverzekering biedt dekking aan bestuursleden, leden en vrijwilligers voor ongevallen die plaatsvinden tijdens activiteiten van of voor de sportvereniging. De verzekering geldt ook tijdens het reizen van en naar de locatie van de activiteit.

Deze verzekering biedt dekking in de volgende gevallen:

Overlijden

De Ongevallenverzekering biedt dekking als bestuursleden, leden of vrijwilligers van uw sportvereniging als gevolg van een ongeval tijdens een activiteit van de vereniging overlijden.

Blijvende invaliditeit

Verzekerden die als gevolg van een ongeval te maken krijgen met blijvende invaliditeit kunnen aanspraak maken op uitkering door de Ongevallenverzekering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de lichamelijke klachten.

Kosten van een medische behandeling

Tot een bepaald maximum kunnen kosten van een medische behandeling die niet door de zorgverzekering worden vergoed, worden meeverzekerd.

Uitsluitingen

In de volgende gevallen biedt deze verzekering geen dekking:

  • Schade aan eigendommen
  • Opzet of roekeloosheid
  • Zelfdoding of zelfverminking
  • Misdrijf
  • Vechtpartijen
  • Drank- of drugsgebruik
  • Atoomreacties
  • Molest

Tevens biedt deze verzekering alleen dekking als er sprake is van amateursport.

Wat is de premie?

De vaststelling van de premie voor de ongevallenverzekering is altijd maatwerk. Helaas kunnen wij niet op voorhand een premiestelling aangeven. Als indicatie geldt dat een volleybalvereniging ca. EUR 0,75 per lid betaalt en een hockeyvereniging ca. EUR 1,72. Afhankelijk van de omvang van uw vereniging en de beoefende activiteiten zal u een offerte worden aangeboden. U kunt ook contact opnemen met Aon,  tel: 088 810 8172. U kunt ook een e-mail sturen naar: ondernemingen.team2@aon.nl.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Veelgestelde vragen

Zijn de inzittenden van een auto ook verzekerd?

Ja, voor zover de inzittenden "onder de groep verzekerden" kunnen worden begrepen, zijn zij volgens de voorwaarden van het sportverzekeringspakket van Aon verzekerd, ongeacht het aantal inzittenden en voor zover geen andere wettelijke bepalingen worden overtreden.

Kent de ongevallenverzekering een leeftijdsbeperking?

Ja. De leeftijdsbeperking is te vinden in de polisvoorwaarden.

Dekt de ziektekostenverzekering hetzelfde als de ongevallenverzekering?

Nee, er is slechts in geringe mate overlap. De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De ziektekostenverzekering dekt de kosten van de medische behandeling. Voor medische kosten die niet gedekt worden door de ziektekostenverzekering kan een aanvullende ongevallenverzekering worden afgesloten. De hoogte van de uitkering is aan een maximum gebonden.

Meer veelgestelde vragen

Belangrijke documenten