Rechtsbijstand­verzekering

Nu afsluiten

Overig

Wijzig uw sport

Waarom een Rechtsbijstand­verzekering?

Geschillen kunnen helaas niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost. Het is dan fijn om terug te kunnen vallen op rechtshulp. De kosten voor deze hulp kunnen echter een zware druk leggen op de begroting van de sportvereniging. Een rechtsbijstandverzekering biedt hiervoor uitkomst.

Wat maakt onze Rechtsbijstand­verzekering zo goed?

Deskundige
hulp

Bij juridische geschillen krijgt u hulp van ervaren juristen of worden de kosten voor het inschakelen van juridische hulp vergoed.

Ook voor leden
en vrijwilligers

Ook als leden of vrijwilligers iets overkomt tijdens een activiteit die door de vereniging is georganiseerd, kan via deze verzekering rechtsbijstand worden verkregen.

Wat vergoedt onze Rechtsbijstand­verzekering?

Heeft uw vereniging een juridisch geschil? Via de rechtsbijstandverzekering krijgt u gedegen juridisch advies. Ook heeft u recht op bijstand als er bijvoorbeeld schade is toegebracht aan eigendommen van de vereniging, bij geschillen over contracten en bij geschillen met de overheid.

Bestuurders

Bestuurders hebben recht op rechtsbijstand voor handelingen die zij namens de vereniging hebben verricht. Dit in geval van schade door derden en bij geschillen die ontstaan tijdens activiteiten van de vereniging.

Vrijwilligers en leden

Vrijwilligers en leden hebben recht op rechtsbijstand bij schade door derden en geschillen die ontstaan tijdens activiteiten van de vereniging.

Wat is de premie?

Basisdekking EUR  89,90 plus EUR 0,60 per lid
Rubriek Werkgeversbijstand EUR 17,78
Rubriek Bestuurders & Werknemers EUR 11,92
Rubriek Leden & Vrijwilligers EUR 0,178 per lid
Rubriek Incassobijstand EUR 59,62

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Externe kostendekking

  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. Lees meer over de aanvullende bepalingen.

Belangrijke documenten