Wijzig uw sport

Schadepreventie in en om het clubhuis

Voor het beoefenen van een sport zijn voorzieningen nodig. Speelvelden, terreinafschermingen, verlichting en gebouwen met kleedkamers, kantines en bergingen. Als deze beschadigd raken of zelfs verloren gaan, heeft dat grote gevolgen voor uw vereniging. Financieel, maar zeker ook sportief.

Voor de schade kunt u een verzekering afsluiten. Maar een schade-uitkering lost slechts een deel van de ellende op die gepaard gaat met een calamiteit. Een grote calamiteit kan het gehele seizoenschema ontwrichten. Bestuursleden krijgen te maken met een hoop extra werkzaamheden die ten koste gaan van hun vrije tijd.

Vooruitdenken

Voor sportverenigingen is het daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het voorkomen van schade. Dat betekent vooruitdenken. Bij nieuwbouw en grootschalige renovaties is het van belang om hier al in de ontwerpfase rekening mee te houden .

U kunt denken aan onbrandbare constructies, goede sloten op deuren en ramen. Maar ook aan elektronische inbraakbeveiliging, goed geconstrueerde hekwerken en aan terreinverlichting. Bij grotere gebouwencomplexen kan zelfs de aanleg van automatische branddetectie-systemen een vereiste zijn. Voor advies op maat kunt u terecht bij Aon Sportverzekeringen.

Menselijk falen

Naast maatregelen die worden meegenomen in het ontwerp, kan ook een goed beheer van sportfaciliteiten schade voorkomen. 80% van de schadegevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Het handhaven van veiligheid vergt in sommige gevallen geen dure investeringen, maar gewoon discipline. Zijn alle deuren op slot, zijn de kaarsen uit, staat de auto op een veilige plaats? Als verenigingsbestuur kunt u leden en vrijwilligers bewust maken van risico's en aandacht vragen voor preventie van brand, inbraak en vandalisme.

Hoe staat uw vereniging ervoor? Doet u voldoende aan schadepreventie? Speciaal voor sportverenigingen heeft Aon een handige checklist samengesteld.

Doe de preventiecheck