Judo

Bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering

Nu afsluiten

Judo

Wijzig uw sport

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandige judotrainers

Judotrainers die staan ingeschreven als ZZP zijn niet meeverzekerd onder de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Judo Bond Nederland (JBN). U kunt als zelfstandige trainer echter wel aansprakelijk worden gesteld bij het verrichten van uw werkzaamheden. Aon heeft daarom in overleg met de JBN een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandige judotrainers in het verzekeringsassortiment opgenomen.

Wat is het voordeel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Als zelfstandige judotrainer loopt u diverse risico's op het gebied van aansprakelijkheid. Zo kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade die u heeft toegebracht aan andermans eigendommen, maar ook voor schade aan personen. Wanneer iemand u als zelfstandige aansprakelijk stelt, kan dat grote impact hebben op uw privésituatie. Bijvoorbeeld omdat claims en proceskosten ten laste gaan van uw privévermogen. Dat risico kunt u afdekken met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

sluit verzekering af

Wat vergoedt onze Bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering?

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dekt de materiële en letselschade (schade aan personen en zaken) die door u of uw producten wordt veroorzaakt.

Een voorbeeld: tijdens uw judotraining demonstreert u een judoworp met een van uw leerlingen. De worp verloopt niet helemaal goed, waardoor de leerling ongelukkig valt en letsel oploopt. Hij stelt u hiervoor aansprakelijk.

De maximale vergoeding vanuit de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Juridische kosten, zoals proceskosten, worden 100% vergoed.

Wat is de premie?

De vaste premie voor de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandige judotrainers is € 150 per jaar. Daarbij geldt voor schade aan zaken een eigen risico van € 125 per aanspraak.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Veelgestelde vragen

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?
Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Kan ik mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering zakelijk gebruiken?
Kan ik me ook verzekeren tegen schades uit het verleden?
Sluit verzekering af

Belangrijke documenten