Judo

Collectieve verzekeringen

Door de bond afgesloten voor uw vereniging

Judo

Wijzig uw sport

Collectieve verzekeringen

Trainers, verzorgers, judoka's... Iedereen moet op elkaar ingespeeld zijn voor het beste resultaat. Dat geldt ook voor collectieve verzekeringen. Geen sportvereniging is gelijk - dus ook geen verzekering. De JBN heeft voor alle aangesloten judoverenigingen en haar leden collectieve verzekeringen afgesloten. Zo is uw verdediging op orde zónder dat u daarvoor iets hoeft te doen.

Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering

Uw judovereniging en de mensen die daarbij betrokken zijn kunnen om allerlei redenen aansprakelijk worden gesteld. Een flinke blessure, letsel - een ongeluk zit in een klein hoekje. Met de collectieve aansprakelijkheidsverzekering via de JBN is uw club verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden. Dit betreft zaakschade, personenschade en eventuele schade die hieruit voort komt (gevolgschade).

Primaire en secundaire dekking

Voor JBN-aangesloten judoverenigingen geldt een primaire dekking. Individuele leden zijn ook meeverzekerd onder deze polis middels een secundaire dekking. Dit houdt in dat als de schade verzekerd is op zijn/haar eigen aansprakelijkheidsverzekering particulieren deze dan altijd voorgaat en de schade bij die verzekering als eerste moet worden gemeld. Als er geen particuliere verzekering is, kunnen individuele leden een beroep doen op de verzekering van de club.

Sport en Spel

In sport en spel ontstaan regelmatig blessures of zelfs ernstig letsel door toedoen van medespelers of tegenstanders. Deze schades kunnen alleen worden verhaald op een aansprakelijkheidsverzekering als er sprake is van een onrechtmatige daad. Deze onrechtmatige daad ontbreekt echter als de schade binnen het kader van het normale spelverloop ontstaat. De deelnemers aan sport en spel weten dat er bepaalde risico's aan de beoefening van een sport en spel zitten, ook als alle regels worden nageleefd, en dat zij mogelijk schade kunnen oplopen. Dit houdt in dat voor schade toegebracht aan deelnemers onderling, waaronder begrepen spelers, trainers en coaches e.d., vaak geen uitkering kan worden gedaan op de aansprakelijkheids¬verzekering omdat er geen sprake is van een onrechtmatige daad.

Verzekeringnemer

Judo Bond Nederland

Activiteiten

Promotie en coördinatie van judo/Jiu Jitsu/Aikidowedstrijden, -demonstraties, -circuits, -competities, -kampioenschappen etc. in Nederland, alsmede het (laten) organiseren daarvan.

Medeverzekerden

  • het bondsbestuur en districten en het bestuur e.d.
  • verenigingen
  • stichtingen
  • leden, vrijwilligers en anderen, waaronder niet worden begrepen commerciële exploitanten, sponsors etc., die deelnemen aan door de JBN c.q. de daarbij aangesloten verenigingen en organisatiecomités georganiseerde gezamenlijke trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland
  • scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers e.d. in opdracht van de JBN of verenigingen

Verzekerd bedrag

EUR 2.500.000,00 per aanspraak en maximaal EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar.

Eigen risico

EUR 250,00 per aanspraak voor zaak-/opzichtschade
EUR 1.000,00 per aanspraak voor zaakschade i.v.m. internationale wedstrijden in Nederland
EUR 2.5000,00 per aanspraak voor personenschade

Dekkingsgebied

Lees meer

Collectieve Ongevallen­verzekering

Tijdens het sporten of verrichten van werkzaamheden voor de vereniging kunnen uw leden of vrijwilligers een ongeluk krijgen. Loopt dat onverhoopt slecht af, met blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg, dan krijgen de verzekerde of de nabestaanden een uitkering. Een goed gevoel voor iedereen die verbonden is met uw vereniging.

Verzekerden

Leden, leerlingen, stagiair(e)s en vrijwilligers i.v.m. sportschool/ verenigingsactiviteiten t.b.v. judo, Jiu Jitsu en Aikido.

Omvang dekking

Tijdens de sport inclusief de reistijd 'komen van' en 'gaan naar'.

Verzekerde bedragen

Verzekerde bedragen zijn o.a.:

Bij overlijden EUR 10.000,00
Bij blijvende invaliditeit EUR 25.000,00
Medische kosten EUR 2.500,00
EUR 2.500,00 per aanspraak voor personenschade ondergeschikten
Persoonlijke eigendommen EUR 2.500,00

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Voorwaarden

Ongevallen

| 314kb

Lees meer

Sportscholen

Sportscholen zijn niet meeverzekerd onder de collectieve verzekeringen van de JBN. Dit vanwege een ander risicoprofiel. Wilt u een offerte voor uw sportschool?

Sportscholen aangesloten bij de JBN zijn niet meeverzekerd onder de collectieve JBN-verzekeringen. Dit komt doordat in sportscholen andere risico's spelen dan bij judoverenigingen. Uiteraard informeren wij u graag over het verzekeren van de risico's van uw sportschool. Stuur een e-mail naar vrijetijd.nonprofit@aon.nl, dan nemen wij contact met u op. Vervolgens sturen wij u een offerte die op uw sportschool van toepassing is.

Lees meer

Belangrijke documenten