Judo

Glas­verzekering

Nu afsluiten

Judo

Wijzig uw sport

Waarom een Glas­verzekering?

De Glas­verzekering kunt u afsluiten als aanvulling op de Uitgebreide gebouwen­verzekering of de Uitgebreide inventaris­verzekering. De verzekering dekt schade aan vensterglas door een onverwacht voorval.

Wat vergoedt onze Glas­verzekering?

Al het glas

Deze verzekering geldt voor al het glas - inclusief dubbelwandig glas - dat als functie lichtdoorlating heeft en aanwezig is in het verzekerde pand. De verzekering dekt schade door breuk, veroorzaakt door een onzeker voorval. Schade aan geƫtst, gebogen of gebrandschilderd glas valt niet onder deze verzekering, net als schade aan versieringen die aangebracht zijn op het glas.

Wat is de premie?

Premie over herbouwwaarde 0,25 ‰ per jaar
Premie over nieuwwaarde 0,75 ‰ per jaar (indien het gebouw geen eigendom is)
Het eigen risico is EUR 200,00 per gebeurtenis

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten