Schermen

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering

Nu afsluiten

Schermen

Wijzig uw sport

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Het besturen van een vereniging of een stichting kent vele verantwoordelijkheden. Ook bestuurders en toezichthouders van verenigingen of stichtingen kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte fouten. Van een bestuurder of toezichthouder mag verwacht worden dat hij zijn taak naar behoren vervult, zoals het een goed bestuurder betaamt. Als dit echter niet zo is en de vereniging of stichting lijdt hierdoor schade, dan is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijkheid als:


  1. het ontstaan van de schade aan hem is te verwijten en
  2. hij geen maatregelen heeft getroffen om de schade te voorkomen.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders is dan ook zeker geen overbodige luxe.

Wat maakt onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering zo goed?

Juridische kosten worden vergoed

Deze verzekering biedt een volledige vergoeding van juridische kosten. Zowel bij aanspraken tegen een bestuurder persoonlijk als tegen de vereniging zelf.

Alle bestuurders verzekerd

Alle bestuurders, commissarissen en toezichthouders zijn verzekerd. Ook nieuwe bestuurders zijn automatisch gedekt.

Vergoeding bij rechtszaken

Bestuurders die als getuige moeten optreden bij een rechtszaak krijgen voor deze dagen een vergoeding.

Wat vergoedt onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

Dekking

Als bestuurder van een sportvereniging loopt u aanzienlijke risico's. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering helpt u als het zover komt.

Juridische kosten

Juridische kosten worden 100% vergoed. De verzekering vergoedt ook kosten als men elkaar intern aansprakelijk stelt.

Alle bestuurders zijn verzekerd

Nieuwe bestuurders, commissarissen en toezichthouders vallen automatisch onder de dekking. Ook personen die namens de vereniging een externe bestuursfunctie hebben. Voormalige bestuurders, commissarissen en toezichthouders blijven verzekerd. Tot zes jaar na het beƫindigen van hun functie. Hiervoor wordt geen premie betaald.

Wat is de premie?

Verzekerd bedrag
Balanstotaal totEUR 250.000EUR 500.000EUR 1.000.000EUR 1.200.000EUR 1.500.000
< EUR 500.000 EUR 160,24 EUR 216,34 EUR 315,67 niet mogelijk niet mogelijk
< EUR 1.000.000 EUR 168,66 EUR 236,14 EUR 326,35 niet mogelijk niet mogelijk
< EUR 2.000.000 EUR 185,54 EUR 244,56 EUR 337,34 EUR 354,20 EUR 387,94
< EUR 3.000.000 EUR 236,14 EUR 312,04 EUR 413,24 EUR 446,96 EUR 506,00
< EUR 5.000.000 EUR 261,44 EUR 337,34 EUR 463,84 EUR 497,56 EUR 556,60
< EUR 10.000.000 EUR 354,76 EUR 438,54 EUR 590,34 EUR 624,06 EUR 666,24

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheids­verzekering en een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen letsel en materiele schade. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de zuivere vermogensschade.

Valt de boekhoud- en publicatieplicht onder de dekking?

De dekking is inclusief aanspraken tot vergoeding van schade wegens verzuim(en) van de verplichtingen van het niet nakomen van boekhoud- en publicatieplicht.

Meer veelgestelde vragen

Belangrijke documenten