Schermen

Exploitatiekosten­verzekering

Nu afsluiten

Schermen

Wijzig uw sport

Waarom een Exploitatie­kosten­verzekering?

Wanneer uw vereniging als gevolg van een calamiteit de activiteiten moet staken blijven uw vaste lasten en kosten doorlopen. Een Exploitatie­kosten­verzekering biedt dan uitkomst. De verzekering dekt de exploitatiekosten wanneer uw vereniging de activiteiten moet staken als gevolg van schade aan de gebouwen of de inventaris door onder andere brand, blikseminslag, storm, ontploffing en water.

Wat maakt onze Exploitatiekosten­verzekering zo goed?

Uitgebreide dekking

Het maakt niet uit of uw vereniging wordt getroffen door brand, een omvallende boom of lekkage, de Exploitatiekostenverzekering vergoedt de vaste lasten en kosten.

Dekking bij schade door inbraak of diefstal

Ook als een inbraak of diefstal gevolgen heeft voor de exploitatie van uw vereniging, dekt deze verzekering de kosten.

Maximaal 52 weken vergoeding

Vaste lasten en kosten worden tot 52 weken vergoed door de Exploitatiekostenverzekering.

Wat vergoedt onze Exploitatiekosten­verzekering?

Vergoeding

U ontvangt maximaal 52 weken een vergoeding. Deze verzekering biedt dekking als er sprake is van een onderstaand voorval:

Brand- en waterschade

 • Schade door brand, ontploffing, waterschade, rook en roet (onvoorzien) uit verwarmingsinstallaties
 • Schade door aanrijding of aanvaring, door afgevallen of uitgestroomde lading, schade door vliegtuigen en het doorbreken van de geluidsbarrière,
 • Schade door het kappen en snoeien van bomen
 • Schade veroorzaakt door het breken van ruiten (het glas zelf is niet gedekt)
 • Schade door het wegvallen van de stroom- of watervoorziening

Inbraak en diefstal

 • Schade door inbraak of een poging daartoe
 • Schade veroorzaakt door een overval, door beroving en/of afpersing en door ongeregeldheden.

Weer en natuur

 • Schade door blikseminslag, hagel, sneeuw, storm (windsnelheden van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Schade door aardverschuivingen
 • Schade door meteoorstenen

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

Schade eigendommen

 • Schade als gevolg van: hagel, sneeuw en regen die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Wat is de premie?

3,00 ‰ per jaar (over het verzekerd bedrag). 

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten