KNSB

Verzekeringen voor KNSB verenigingen en leden

Schaatsen en inlineskaten

Wijzig uw sport
Taekwondo Bond Nederland

Collectieve Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een kleine fout door een lid, werknemer of vrijwilliger van uw vereniging kan voor u grote gevolgen hebben. De consument wordt steeds veeleisender en schadeclaims kunnen een aanslag betekenen voor uw verenigingskas. Maar ook een lid of vrijwilliger van uw vereniging kan u aansprakelijk stellen na een ongeval. Met deze verzekering weet u zeker dat uw verenigingskas of persoonlijk vermogen beschermd is.

Voor wie is deze verzekering?

De bij de KNSB aangesloten gewesten, verenigingen, stichtingen en hun organisatiecomités en hun bestuur c.q. bestuursleden.


Wat is verzekerd?

Deze verzekering verzekerd de aansprakelijkheid van zowel materiële schade als letselschade toegebracht aan derden.

  • Algemene aansprakelijkheid: schade die u of uw leden/vrijwilligers tijdens verenigingsactiviteiten aan anderen veroorzaken.
  • Werkgeversaansprakelijkheid: schade die werknemers van de vereniging/gewesten oplopen tijdens hun werk.
  • Risicoaansprakelijkheid: schade waarvoor u als bezitter van een verenigingsgebouw aansprakelijk bent.

Verzekerde bedragen

Reguliere aansprakelijkheid € 5.000.000,- per aanspraak Maximaal € 10.000.000,- per jaar
Opzicht roerende zaken € 50.000,- per aanspraak Maximaal € 100.000,- per jaar
Opzicht onroerende zaken € 250.000,- per aanspraak Maximaal € 500.000,- per jaar

Meer weten?

Heeft u vragen over deze verzekering of wilt u weten wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons KNSB-team.


T: 088 810 81 83
E: vrijetijd.nonprofit@aon.nl


Veelgestelde vragen

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?
Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Biedt mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering geen dekking?
Wij gaan in de zomer om de conditie op peil te houden in verenigingsverband fietsen of een trimloop houden, is het aansprakelijkheidsrisico verzekerd?
De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten, dan zijn de collectieve verzekeringen via KNSB toch overbodig?
Zijn gekentekende voertuigen op de aansprakelijkheidsverzekering verzekerd?
Wat is verzekerd op deze polis?
Wat moet ik doen bij schade?

Belangrijke documenten