KNSB

Verzekeringen voor KNSB verenigingen en leden

Schaatsen en inlineskaten

Wijzig uw sport
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Het besturen van een vereniging of een stichting kent vele verantwoordelijkheden. Ook bestuurders en toezichthouders van verenigingen of stichtingen kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte fouten. Van een bestuurder of toezichthouder mag verwacht worden dat hij zijn taak naar behoren vervult, zoals het een goed bestuurder betaamt. Als dit echter niet zo is en de vereniging of stichting lijdt hierdoor schade, dan is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijkheid als:


  1. het ontstaan van de schade aan hem is te verwijten en
  2. hij geen maatregelen heeft getroffen om de schade te voorkomen.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders is dan ook zeker geen overbodige luxe.

Voor wie is deze verzekering?

De verzekering maakt onderdeel uit van het KNSB Verenigingslidmaatschap

  • Bestuur van de KNSB
  • Commissarissen
  • Raad van toezicht van de KNSB
  • Bestuur van de gewesten
  • Bestuur van de verenigingen, stichtingen en KNSB Talent Teams

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van het 'foutief' handelen tegenover de vereniging of stichting en tegenover derden. Het privévermogen van bestuurders en toezichthouders wordt met de aansprakelijkheidsverzekering beschermd tegen aanspraken van derden.


Verzekerde bedragen

Verzekerde som
€ 5.000.000,00 per claim en

€ 5.000.000,00 per verzekeringstermijn

Voor iedere aangesloten vereniging, stichting, gewest, regio en KNSB Talent Teams van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond is een verzekerde som van toepassing van € 250.000,00 per claim en per verzekeringsjaar (inclusief kosten van verweer) met een maximum van € 2.500.000,00 voor alle aangesloten verenigingen, stichtingen, gewesten, regio's en KNSB Talent Teams van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond tezamen.


Kosten van verweer

De aansprakelijkheidsverzekering dekt, naast de schadevergoeding, ook de kosten van verweer en rechtsbijstand tegen aanspraken (ook ongegronde!) van derden. Inclusief de mogelijk toegewezen proceskosten tot maximaal het verzekerd bedrag per claim en per verzekeringsjaar. Uit de praktijk blijkt dat de kosten van rechtsbijstand tot grote bedragen kunnen oplopen!


Meer weten?

Heeft u vragen over deze verzekering of wilt u weten wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons KNSB-team.


T: 088 810 81 83
E: vrijetijd.nonprofit@aon.nl


Veelgestelde vragen

Welke dekking verleent de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?
Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheids­verzekering en een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?
Wat is zuivere vermogensschade?
Wat moet ik doen bij een schade?

Belangrijke documenten