KNSB

Verzekeringen voor KNSB verenigingen en leden

Schaatsen en inlineskaten

Wijzig uw sport
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Waarom een Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

Hoewel bestuurders en toezichthouders hun werkzaamheden zo goed mogelijk willen doen, kunnen ook zij fouten maken. Fouten waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Met de aansprakelijkheidverzekering voor bestuurders en toezichthouders voorkomt u dat deze mensen te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste kunnen gaan van hun privévermogen.

Voor wie is deze verzekering?

De verzekering maakt onderdeel uit van het KNSB Verenigingslidmaatschap

  • Bestuur van de KNSB
  • Commissarissen
  • Raad van toezicht van de KNSB
  • Bestuur van de gewesten
  • Bestuur van de verenigingen, stichtingen en KNSB Talent Teams

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van het 'foutief' handelen tegenover de vereniging of stichting en tegenover derden. Het privévermogen van bestuurders en toezichthouders wordt met de aansprakelijkheidsverzekering beschermd tegen aanspraken van derden.


Verzekerde bedragen

Verzekerde som
€ 5.000.000,00 per claim en

€ 5.000.000,00 per verzekeringstermijn

Voor iedere aangesloten vereniging, stichting, gewest, regio en KNSB Talent Teams van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond is een verzekerde som van toepassing van € 250.000,00 per claim en per verzekeringsjaar (inclusief kosten van verweer) met een maximum van € 2.500.000,00 voor alle aangesloten verenigingen, stichtingen, gewesten, regio's en KNSB Talent Teams van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond tezamen.


Kosten van verweer

De aansprakelijkheidsverzekering dekt, naast de schadevergoeding, ook de kosten van verweer en rechtsbijstand tegen aanspraken (ook ongegronde!) van derden. Inclusief de mogelijk toegewezen proceskosten tot maximaal het verzekerd bedrag per claim en per verzekeringsjaar. Uit de praktijk blijkt dat de kosten van rechtsbijstand tot grote bedragen kunnen oplopen!


Meer weten?

Heeft u vragen over deze verzekering of wilt u weten wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons KNSB-team.


T: 088 810 81 83
E: vrijetijd.nonprofit@aon.nl


Veelgestelde vragen

Welke dekking verleent de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?
Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheids­verzekering en een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?
Wat is zuivere vermogensschade?
Wat moet ik doen bij een schade?

Belangrijke documenten