KNSB

Verzekeringen voor KNSB verenigingen en leden

Schaatsen en inlineskaten

Wijzig uw sport
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Collectieve Ongevallenverzekering

Een ongeval kan ons allemaal overkomen. Medische kosten zijn verzekerd op de verplichte zorgverzekering en sociale voorzieningen zijn er in allerlei vormen. Toch zijn er situaties waarbij een extra uitkering een tegemoetkoming kan zijn in moeilijke omstandigheden. De KNSB heeft daarom vanuit betrokkenheid met hun leden een ongevallenverzekering afgesloten.

Wie is verzekerd

Alle bij de KNSB geregistreerde bestuursleden, sportende leden en actieve kaderleden zijn verzekerd. Als KNSB-vereniging heeft u niet alleen te maken met actieve leden. Ook personen die eenmalig deelnemen aan een door u georganiseerde schaats- of inline-skate-clinic of -proefles lopen risico op een ongeval. Net als de vrijwilligers die zich bijvoorbeeld inzetten voor een wedstrijd, toertocht of andere verenigingsactiviteit (en niet als actief lid geregistreerd staan). De mensen zijn meeverzekerd op de ongevallenverzekering.


Wat is verzekerd?

Tijdens het sporten of het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging kunnen personen een ongeluk krijgen. Loopt dat onverhoopt slecht af, met blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg, dan krijgen de verzekerden op deze collectieve polis of diens nabestaanden een uitkering als aan de bepalingen in de polisvoorwaarden is voldaan.


Verzekerde bedragen per persoon

Verzekerde bedragen tot en met 74 jaar
In geval van overlijden € 11.345,-
In geval van algehele blijvende invaliditeit € 45.378,-
Verzekerde bedragen vanaf 75 jaar en ouder In geval van overlijden € 5.000,-
In geval van algehele blijvende invaliditeit € 10.000,-

Meer weten?

Heeft u vragen over deze verzekering of wilt u weten wat wij voor uw vereniging kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons KNSB-team.


T: 088 810 81 83
E: vrijetijd.nonprofit@aon.nl


Veelgestelde vragen

Zijn de inzittenden van een auto ook verzekerd?
Kent de ongevallenverzekering een leeftijdsbeperking?
Dekt de ziektekostenverzekering niet hetzelfde als de ongevallenverzekering?
Kunnen we vrijwilligers die een evenement ondersteunen verzekeren voor ongevallen?
Is een collectieve ongevallen verzekering verplicht?
Wie zijn verzekerd onder de collectieve ongevallen verzekering?
Wanneer ben ik verzekerd onder de collectieve ongevallen verzekering?
Wanneer gaat deze verzekering in?
Wanneer ben ik verzekerd onder de collectieve ongevallen verzekering?
Zijn activiteiten in het buitenland verzekerd?
Wat moet ik doen bij een schade?
Hoe kan ik schade voorkomen?

Belangrijke documenten