Voetbal

Aansprakelijkheids­verzekering

Nu afsluiten

Voetbal

Wijzig uw sport

Waarom een Aansprakelijkheids­verzekering?

Als sportvereniging kunt u om allerlei redenen aansprakelijkheid worden gesteld door leveranciers, bezoekers en zelfs door leden. Dergelijke claims kunnen een grote impact op uw vereniging hebben. Ook uw sporters of vrijwilligers kunnen aansprakelijk worden gesteld. Een Aansprakelijkheids­verzekering voorkomt claims niet, maar beperkt de financieële gevolgen.

Wat maakt onze Aansprakelijkheids­verzekering zo goed?

Juridische kosten worden vergoed

Of een claim terecht is of onterecht blijkt te zijn; de Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van een advocaat en eventuele proceskosten.

Uitgebreide dekking

Als bestuur van een sportvereniging heeft u een verantwoordelijkheid ten aanzien van uw leden en bezoekers. U heeft een wettelijke zorgplicht. Gaat er toch iets mis? De Aansprakelijkheidsverzekering biedt vergoedingen bij een grote verscheidenheid aan claims.

Wat vergoedt onze Aansprakelijkheids­verzekering?

Verdedigingskosten

Bij juridische kwesties worden de juridische kosten om u te verdedigen bij (terechte of onterechte) schadeclaims van derden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan advocaat- of proceskosten.

Brand en ontploffing

Bij brand of ontploffing geldt bij vele andere verzekeringen beperkingen. Zo keert men vaak niet meer uit dan EUR 500.000,-. Aon hanteert deze beperking niet. U krijgt ook bij brand of ontploffing de schade tot het maximaal verzekerd bedrag uitgekeerd.

Andere activiteiten

Alle activiteiten van uw sportvereniging zijn verzekerd. Ook activiteiten die niet direct met sport te maken hebben. Uw club organiseert bijvoorbeeld een fancy fair voor het goede doel, maakt en verkoopt allerlei lekkernijen. Mocht een bezoeker hier onwel van worden, dan vergoedt deze verzekering een eventuele schadeclaim.

Schade eigendommen

Ook schade aan eigendommen van vrijwilligers en sporters is gedekt als de vereniging aansprakelijk is voor deze schade.

Wat is de premie?

Premie: EUR 0,46 per lid, minimumpremie EUR 144,00 per verzekeringsjaar per vereniging
Eigen risico: EUR 250,- per aanspraak voor zaakschade EUR 250,- per aanspraak voor opzichtschade

ยป Premie is per jaar en exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten.

Veelgestelde vragen

Is aansprakelijkheid voortvloeiende uit verkoop of verstrekken van voedsel meeverzekerd?

Ja, het sportverzekeringspakket van Aon dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden zoals letsel door voedselvergiftiging.

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld ten opzichte van inzittenden van auto's?

In beginsel valt dit onder de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Daarbij kan de aanrijdende partij aansprakelijk zijn. Is echter de bestuurder schuldig aan de schade en/of letsel van de passagiers, dan is de bestuurder aansprakelijk.

Is de vereniging aansprakelijk als onbevoegden het terrein betreden door de afsluiting met geweld te verbreken en de onbevoegden iets overkomt?

Of de vereniging aansprakelijk is, zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Als de vereniging alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, dan zal zij waarschijnlijk niet aansprakelijk zijn. Wanneer de aanspraak onterecht is, dan verleent de verzekeraar eveneens bijstand. De schade die de onbevoegden hebben veroorzaakt, kan de vereniging proberen te verhalen op de veroorzaker(s), eventueel met gebruikmaking van een rechtsbijstandverzekering.

Meer veelgestelde vragen

Belangrijke documenten