Voetbal

Collectieve verzekeringen

Door de bond afgesloten voor uw vereniging

Voetbal

Wijzig uw sport

Scoren met clubverzekeringen van de KNVB in samenwerking met Aon

Mogen de verzekeringspremies van uw voetbalvereniging wel een tikkie terug? Dan is dit een kans voor open doel! Als een hecht team hebben de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en Aon, de grootste verzekeringsspecialist ter wereld, speciale collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen op de mat gelegd: topsporters met een uitgebreide dekking, tegen een sportieve prijs.

Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering

Ook uw vereniging kan om allerlei redenen aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld door sporters, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers. In dat geval wordt eerst een beroep gedaan op de eigen aansprakelijkheidsverzekering van uw vereniging. Als dat niets oplevert komt de collectieve aansprakelijkheidsverzekering in actie, met een eigen risico van slechts € 500,-. Heeft uw vereniging geen eigen aansprakelijkheidsverzekering? Dan geldt een verhoogd eigen risico van EUR 2.500,-.

De aansprakelijkheidsverzekering kent een secundair karakter (derhalve gaat de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor). Deze verzekering is ontwikkeld als een soort van vangnet. Aon en de KNVB adviseren de verenigingen daarom een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Collectieve Ongevallen­verzekering

Het is dé nachtmerrie van iedere vereniging. Een van uw leden krijgt tijdens het sporten een ongeluk en raakt blijvend invalide of overlijdt zelfs. Afschuwelijk natuurlijk. In zo'n geval wilt u op z'n minst zorgen voor een uitkering aan de sporter of diens nabestaanden. Met de collectieve ongevallenverzekering laat uw vereniging zien dat ze zich verantwoordelijk voelt voor haar leden.