Golfen

Golf

Wijzig uw sport

Het Golfverzekeringspakket van Aon

De Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft voor haar leden (verenigingen en individuele leden) een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een geruststellend idee. Want we kunnen niet voorkomen dat uw verenging of organisatie ooit aansprakelijk wordt gesteld. Maar we helpen u wel graag uw financiële risico's te beperken. Als NGF-lid valt u onder deze collectieve verzekering; u hoeft deze dus niet zelf af te sluiten. Daarnaast is er een verzekeringspakket ontwikkeld dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de golfvereniging, hun leden en bestuurders. Alle verzekerbare risico's worden op maat afgedekt.

Online aanvragen

De NGF & Aon

De NGF heeft sinds 2001 haar collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via Aon Verzekeringen afgesloten. Deze verzekering, bestemd voor alle clubs en individuele leden, is op maat gesneden en sluit hiermee nauw aan op de wensen van de NGF en haar leden. Jaarlijks wordt bekeken of de dekking nog goed aansluit bij de golfsport om zo hiaten te voorkomen.

- Jeroen Stevens
Directeur NGF

Onze meest afgesloten verzekeringen

Bestuurders-
aansprakelijkheid

Met de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders voorkomt u dat deze mensen te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste gaan van hun privévermogen.

Nu aanvragen

Gebouwen

Met de Uitgebreide gebouwenverzekering dekt u zich in tegen kosten die u maakt wanneer u uw bedrijfspand na bijvoorbeeld een brand of lekkage moet laten herbouwen of restaureren.

Nu aanvragen

Inventaris

Met een Inventarisverzekering kunnen sportverenigingen schade dekken aan de inventaris. Zaken als meubilair, de bar en sportkleding zijn verzekerd tegen bijvoorbeeld diefstal en brand.

Nu aanvragen