Golfen

Golfen

Wijzig uw sport

Het Golfverzekeringspakket van Aon

Aon heeft in samenwerking met de NGF een verzekeringspakket ontwikkeld dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de golfvereniging, hun leden en bestuurders. Alle verzekerbare risico's worden op maat afgedekt. Denk hierbij aan aansprakelijkheid van de vereniging én bestuurders, materiaalschade en diefstal. Door de sterke onderhandelingspositie van Aon zijn goede afspraken gemaakt over de dekking, service en prijs.

Ga naar
ngfverzekeringen.nl

De NGF & Aon

De NGF heeft sinds 2001 haar collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via Aon Verzekeringen afgesloten. Deze verzekering, bestemd voor alle clubs en individuele leden, is op maat gesneden en sluit hiermee nauw aan op de wensen van de NGF en haar leden. Jaarlijks wordt bekeken of de dekking nog goed aansluit bij de golfsport om zo hiaten te voorkomen.

- Jeroen Stevens
Directeur NGF