Golfen

Weten welke risico's er spelen er voor uw vereniging?
Doe de risicoscan en Aon geeft u advies.

Doe de scan

Golfen

Wijzig uw sport

Het Golfverzekeringspakket van Aon

Aon heeft in samenwerking met de NGF een verzekeringspakket ontwikkeld dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de golfvereniging, hun leden en bestuurders. Alle verzekerbare risico's worden op maat afgedekt. Denk hierbij aan aansprakelijkheid van de vereniging én bestuurders, materiaalschade en diefstal. Door de sterke onderhandelingspositie van Aon zijn goede afspraken gemaakt over de dekking, service en prijs.

Ga naar
ngfverzekeringen.nl

Welke risico's loopt uw vereniging?

Speel op safe - doe de risicoscan

Elke sportclub loopt risico's, klein en groot. Ook die van u.
Weet u exact welke dat zijn en of u daar goed voor verzekerd bent?

Vul de risicoscan in. Binnen 10 minuten heeft u een advies op maat.

Doe de risicoscan Start de scan

De NGF & Aon

De NGF heeft sinds 2001 haar collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via Aon Verzekeringen afgesloten. Deze verzekering, bestemd voor alle clubs en individuele leden, is op maat gesneden en sluit hiermee nauw aan op de wensen van de NGF en haar leden. Jaarlijks wordt bekeken of de dekking nog goed aansluit bij de golfsport om zo hiaten te voorkomen.

- Jeroen Stevens
Directeur NGF