Golfen

Golf

Wijzig uw sport

Individuele golfer

Uw golfplezier verzekerd

Als particuliere golfer en lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) bent u automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid. De NGF heeft daarvoor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via verzekeringspartner Aon. Deze geldt voor u als individuele golfer én voor alle aangesloten verenigingen. Een geruststellend idee. Want ook bij golfen zit een ongeluk in een klein hoekje. Doordat wij uw aansprakelijkheid verzekeren, kunt u relaxt de green op.

Wie is verzekerd onder deze polis?

Als u lid bent van de NGF, bent u tijdens het golfen onder deze polis verzekerd. Deze verzekering biedt een zogeheten secundaire dekking. Dit wil zeggen: als de schade ook wordt gedekt door uw particuliere WA-verzekering, gaat deze altijd voor.


Waar bent u voor verzekerd?

De collectieve aansprakelijkheidverzekering van de NGF biedt dekking voor door derden geleden personen-* en zaakschade** en eventuele schade die hieruit voorkomt (gevolgschade) inclusief smartengeld.

Wat is personenschade?
Wat is zaakschade?

Wat zijn de verzekerde bedragen?

Het verzekerde bedrag bedraagt € 2.500.000,- per aanspraak. Daarbij geldt een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.


Dekking Motorrijtuigen uitgesloten

Voertuigen als caddy's, grasmaaimachines, golfcars, tractoren of buggy's zijn per 1-1-2021 niet meer meeverzekerd onder de collectieve bedrijfsaansprakelijkheid verzekering van de NGF.


Gelden er eigen risico's of uitsluitingen?

Het eigen risico bij zaakschade is € 250,- per aanspraak. Bij personenschade (letselschade) geldt een eigen risico van € 2.500,-. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van persoonlijke eigendommen.


Verzekeringsgebied

Deze dekking geldt wereldwijd en alle dagen van het jaar.


Voorwaarden

VC050-07 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven


Clausules
Diefstal/vermissing
Doping
Schade door sport en spel
Lees meer