Golfen

Golf

Wijzig uw sport

Individuele golfer

Uw golfplezier verzekerd

Als particuliere golfer en lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) bent u automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid. De NGF heeft daarvoor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via verzekeringspartner Aon. Deze geldt voor u als individuele golfer én voor alle aangesloten verenigingen. Een geruststellend idee. Want ook bij golfen zit een ongeluk in een klein hoekje. Doordat wij uw aansprakelijkheid verzekeren, kunt u relaxt de green op.

Wie is verzekerd onder deze polis?

Als u lid bent van de NGF, bent u tijdens het golfen onder deze polis verzekerd. Deze verzekering biedt een zogeheten secundaire dekking. Dit wil zeggen: als de schade ook wordt gedekt door uw particuliere WA-verzekering, gaat deze altijd voor.


Waar bent u voor verzekerd?

De collectieve aansprakelijkheidverzekering van de NGF biedt dekking voor door derden geleden personen-* en zaakschade** en eventuele schade die hieruit voorkomt (gevolgschade) inclusief smartengeld.

Wat is personenschade?
Wat is zaakschade?

Wat zijn de verzekerde bedragen?

Het verzekerde bedrag bedraagt € 2.500.000,- per aanspraak. Daarbij geldt een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.


Dekking Motorrijtuigen uitgesloten

Voertuigen als caddy's, grasmaaimachines, golfcars, tractoren of buggy's zijn per 1-1-2021 niet meer meeverzekerd onder de collectieve bedrijfsaansprakelijkheid verzekering van de NGF.


Gelden er eigen risico's of uitsluitingen?

Het eigen risico bij zaakschade is € 250,- per aanspraak. Bij personenschade (letselschade) geldt een eigen risico van € 2.500,-. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van persoonlijke eigendommen.


Verzekeringsgebied

Deze dekking geldt wereldwijd en alle dagen van het jaar.


Voorwaarden

VC050-07 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven


Clausules
Diefstal/vermissing
Doping
Schade door sport en spel
Lees meer

Club

Collectief verzekerd

De Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft voor haar leden (verenigingen en individuele leden) een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een geruststellend idee. Want we kunnen niet voorkomen dat uw verenging of organisatie ooit aansprakelijk wordt gesteld. Maar we helpen u wel graag uw financiële risico's te beperken. Als NGF-lid valt u onder deze collectieve verzekering; u hoeft deze dus niet zelf af te sluiten.

Waar is uw organisatie voor verzekerd?

Golfverenigingen en iedereen die betrokken is bij het golfen, kunnen om allerlei redenen aansprakelijk worden gesteld. Denk aan schade of letsel van bezoekers van uw terreinen of uw evenementen. De collectieve NGF-aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor door derden geleden personen-* en zaakschade** en eventuele schade die hieruit voorkomt (gevolgschade). Ook smartengeld valt hieronder.

Wat is personenschade?
Wat is zaakschade?

Wat zijn de verzekerde bedragen?

Het verzekerde bedrag bedraagt € 2.500.000,- per geval. Daarbij geldt een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.


Zaken onder opzicht

De aansprakelijkheidsverzekering dekt ook schade aan zaken onder opzicht. Dit zijn zaken die uw organisatie in huur, bruikleen, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder haar verantwoording heeft. (zoals party-tent, luchtkussens)

  • Het verzekerde bedrag voor roerende zaken onder opzicht is € 25.000,- per aanspraak en maximaal € 50.000,- per verzekeringsjaar.
  • Het verzekerde bedrag voor onroerende zaken onder opzicht is € 125.000,- per aanspraak en maximaal € 250.000,- per verzekeringsjaar.

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen of andere onroerende zaken die dienen tot hoofd- of nevenvestiging van uw club of organisatie.


Diefstal/vermissing

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van persoonlijke eigendommen.


Dekking Motorrijtuigen uitgesloten

Voertuigen als caddy's, grasmaaimachines, golfcars, tractoren of buggy's zijn per 1-1-2021 niet meer meeverzekerd onder de collectieve bedrijfsaansprakelijkheid verzekering van de NGF. Heeft u één van deze voertuigen in eigendom en wenst u deze te verzekeren, dan kunt u een offerte aanvragen. Wij verzoeken u de volgende informatie aan te leveren:

Merk:

 

Type:

 

Chassisnummer:

 

Bouwjaar:

 

Oorspronkelijke cat.waarde:

 

Stallingsadres:

 

Gebruik:

recreatief/zakelijk*

Dekkingsgebied:

Nederland/Europa*

Welke dekking wenst u:

  • WA +Casco + SVI (geadviseerd door Aon)

 

  • WA + Casco

 

  • WA + SVI+

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

U kunt uw offerte aanvraag emailen aan: ondernemingen.team2@aon.nl.
Mocht u nog advies wensen over deze verzekering, kunt u ook telefonisch contact opnemen met Aon onder telefoonnummer: +31 (0)88 810 8172


Gelden er eigen risico's of uitsluitingen?

Het eigen risico bij zaakschade is € 250,- per aanspraak. Bij personenschade (letselschade) geldt een eigen risico van € 2.500,-. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van persoonlijke eigendommen.


Verzekeringsgebied

Wereld.


Voorwaarden

VC050-07 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven


Clausules
Verzekerden NGF
Uitsluiting productaansprakelijkheid
Asbestuitsluiting
Overtreding voorschriften legionella preventie
Diefstal/vermissing
Schade door sport en spel
Doping
Schade door sport en spel
Meeverzekerd: goed werkgeverschap artikel 7:611 BW
EHBO-dekking
Medici
Paramedici
Lees meer