Handboog

Collectieve verzekeringen

Door de bond afgesloten voor uw vereniging

Handboog

Wijzig uw sport

Collectieve verzekeringen

Samen groot inkopen zorgt voor lagere premies, zo simpel is het. Dat is ook het geval bij de collectieve verzekeringen van Aon. De aangesloten leden van de NHB profiteren hiervan: als vereniging hoeft u zelf niets meer te regelen.

Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering

Een claim kan letterlijk uit de lucht komen vallen. Als een voltreffer van een sniper. Je zag het niet aankomen en pats: game over! In de praktijk blijkt dat sporters, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers verenigingen om allerlei redenen aansprakelijk stellen. In dat geval wordt eerst je eigen aansprakelijkheidsverzekering benaderd. Helpt dat niet, dan kun je terugvallen op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Met een eigen risico van slechts EUR 250,-.

Primaire en secundaire dekking

Voor handboogverenigingen geldt een primaire dekking. Individuele leden zijn ook meeverzekerd onder deze polis middels een secundaire dekking. Dit betekent dat bij schade eerst de particulier aansprakelijkheidsverzekering van het lid wordt benaderd voor vergoeding. Als dit niet lukt of als er geen particuliere verzekering is, wordt de verzekering van de vereniging ingeschakeld.

Sport en Spel

In sport en spel ontstaan regelmatig blessures of ernstig letsel door toedoen van medespelers of tegenstanders. Deze schades kunnen alleen verhaald worden op een aansprakelijkheidsverzekering wanneer hij/zij een onrechtmatige daad heeft begaan. Deze onrechtmatige daad ontbreekt echter als de schade binnen het kader van het normale spelverloop ontstaat. De deelnemers aan sport en spel weten dat er bepaalde risico's aan de beoefening van een sport en spel zitten, ook als alle regels worden nageleefd en dat zij mogelijk schade kunnen oplopen. Dit houdt in dat voor schade toegebracht aan deelnemers onderling, waaronder begrepen spelers, trainers en coaches e.d., vaak geen uitkering kan worden gedaan op de aansprakelijkheids¬verzekering omdat er geen sprake is van een onrechtmatige daad.

Verzekeringnemer

Nederlandse Handboog Bond

Activiteiten

Promotie en coördinatie van handboogwedstrijden, - demonstraties, -circuits, -competities, -kampioenschappen etc. in Nederland, alsmede het (laten) organiseren daarvan.

Medeverzekerden

O.a. het bondsbestuur, rayonbesturen, aangesloten verenigingen, vrijwilligers, aangesloten wedstrijdofficials en individuele leden.

Eigen risico

EUR 250,00 per aanspraak voor zaak-/opzichtschade
EUR 1.000,00 per aanspraak voor zaak-/opzichtschade per aanspraak voor zaakschade i.v.m. internationale wedstrijden in Nederland
EUR 2.500,00 per aanspraak voor personenschade niet-ondergeschikten
EUR 2.500,00 per aanspraak voor personenschade ondergeschikten

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Dekkingsgebied

Nederland

Voorwaarden

Lees meer