Skiën

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering

Nu afsluiten

Skiën

Wijzig uw sport

Waarom een Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

Hoewel bestuurders en toezichthouders hun werkzaamheden zo goed mogelijk willen doen, kunnen ook zij fouten maken. Fouten waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Met de aansprakelijkheidverzekering voor bestuurders en toezichthouders voorkomt u dat deze mensen te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste kunnen gaan van hun privévermogen.

Wat maakt onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering zo goed?

Juridische kosten worden vergoed

Deze verzekering biedt een volledige vergoeding van juridische kosten. Zowel bij aanspraken tegen een bestuurder persoonlijk als tegen de vereniging zelf.

Alle bestuurders verzekerd

Alle bestuurders, commissarissen en toezichthouders zijn verzekerd. Ook nieuwe bestuurders zijn automatisch gedekt.

Vergoeding bij rechtszaken

Bestuurders die als getuige moeten optreden bij een rechtszaak krijgen voor deze dagen een vergoeding.

Wat vergoedt onze Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

Dekking

Als bestuurder van een sportvereniging loopt u aanzienlijke risico's. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering helpt u als het zover komt.

Juridische kosten

Juridische kosten worden 100% vergoed. De verzekering vergoedt ook kosten als men elkaar intern aansprakelijk stelt.

Alle bestuurders zijn verzekerd

Nieuwe bestuurders, commissarissen en toezichthouders vallen automatisch onder de dekking. Ook personen die namens de vereniging een externe bestuursfunctie hebben. Voormalige bestuurders, commissarissen en toezichthouders blijven verzekerd. Tot zes jaar na het beëindigen van hun functie. Hiervoor wordt geen premie betaald.

Wat is de premie?

Verzekerd bedrag
Balanstotaal totEUR 250.000EUR 500.000EUR 1.000.000EUR 1.200.000EUR 1.500.000EUR 2.500.000
EUR 500.000 EUR 145,67 EUR 196,67 EUR 286,97 niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
EUR 1.000.000 EUR 153,33 EUR 214,67 EUR 296,67 niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
EUR 2.000.000 EUR 168,67 EUR 222,33 EUR 306,67 EUR 322,00 EUR 352,67 niet mogelijk
EUR 3.000.000 EUR 214,67 EUR 283,67 EUR 375,67 EUR 406,33 EUR 460,00 EUR 575,00
EUR 5.000.000 EUR 237,67 EUR 306,67 EUR 421,67 EUR 452,33 EUR 506,00 EUR 628,67
EUR 10.000.000 EUR 314,33 EUR 398,67 EUR 536,67 EUR 567,33 EUR 605,67 EUR 690,00

» Premie is per jaar en exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten.

Veelgestelde vragen

Welke dekking verleent de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van een vereniging of sportbond voor door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheids­verzekering en een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen letsel en materiele schade. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de zuivere vermogensschade.

Valt de boekhoud- en publicatieplicht onder de dekking?

De dekking is inclusief aanspraken tot vergoeding van schade wegens verzuim(en) van de verplichtingen van het niet nakomen van boekhoud- en publicatieplicht.

Meer veelgestelde vragen

Belangrijke documenten