Tafeltennis

Collectieve verzekeringen

Door de bond afgesloten voor uw vereniging

Tafeltennis

Wijzig uw sport

Collectieve verzekeringen

De NTTB heeft voor alle aangesloten tafeltennisverenigingen en haar leden collectieve verzekeringen afgesloten. Tafeltennisverenigingen stellen speciale eisen aan een verzekering. De NTTB en Aon hebben daar goed naar geluisterd en goede oplossingen ontwikkeld. Met collectieve verzekeringen op maat, centraal geregeld voor alle NTTB-aangesloten clubs en leden. Die hoeft u dus niet zelf te regelen.

Collectieve Aansprakelijkheids­verzekering

Als tafeltennisser bent u altijd alert. Toch kan er iets gebeuren waardoor uw bestuur, vrijwilligers of leden aansprakelijk worden gesteld. De NTTB collectieve aansprakelijkheidsverzekering geeft dan passende bescherming. Een geruststellende zekerheid!

Verzekeringnemer

NTTB, Nederlandse Tafeltennisbond

Activiteiten

De activiteiten van verzekerde(n) zijn: promotie en coördinatie van tafeltenniswedstrijden, -demonstraties, -circuits, -competities, -kampioenschappen, etc. welke plaatsvinden in Nederland, alsmede het (laten) organiseren daarvan.

Verzekerden

De NTTB inclusief

  • het bonds- en regionale bestuur en als de bonds- en regionale bestuursleden
  • personen, werkgroepen en commissies e.d. die als zodanig door het bonds of regiobestuur of de bonds of regiovergadering van de NTTB zijn of worden benoemd of ingesteld;
  • ondergeschikten van de verzekeringnemer en verzekerden;
  • leden, aangesloten verenigingen en organisatiecomitites, die deelnemen aan door de NTTB georganiseerde gezamenlijke trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland;
  • Vrijwilligers (en/of iedere natuurlijke persoon), die zich al dan niet tegen betaling inzet voor de behartiging van de belangen van verzekerden bij die evenementen, waaronder niet worden begrepen, commerciële exploitanten, sponsors etc.;
  • scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers e.d. tijdens hun activiteiten bij die evenementen, ook als die personen bij een buitenlandse nationale tafeltenniskoepel zijn aangesloten.

Verzekerd bedrag (algemeen)

€ 2.500.000,00 per aanspraak en maximaal
€ 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

Verzekeringsgebied

Nederland

Voorwaarden

VC050-07 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Eigen risico

€ 250,00 per aanspraak voor zaakschade
€ 2.500,00 per aanspraak voor personenschade

Opzichtdekking

Meeverzekerd is schade aan onroerende en roerende zaken van derden gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken onder zich had. Voor deze dekking geldt bij roerende zaken een bedrag van EUR 25.000,00 per aanspraak en maximaal EUR 50.000,00 per jaar. Voor onroerende zaken geldt een bedrag van EUR 125.000,00 per aanspraak en maximaal EUR 250.000,00 per jaar. Het eigen risico bedraagt voor beide zaken EUR 250,00.


Vragen/advies

Heeft u nog vragen over deze collectieve verzekering? Wilt u bijvoorbeeld weten of het organiseren van een bepaald soort kamp onder de dekking valt, of komt de 'Aard activiteiten' niet overeen met de activiteiten van de vereniging. Neem dan contact op met ons, zodat wij u kunnen adviseren. Wij helpen u graag verder.

Lees meer

Collectieve Ongevallen­verzekering

Tijdens het sporten of het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging kunnen personen een ongeluk krijgen. Loopt dat onverhoopt slecht af, met blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg, dan krijgen de verzekerden op deze collectieve polis of diens nabestaanden een uitkering.

Hieronder treft u een beknopte weergave van de collectieve ongevallenverzekering die uw bond heeft afgesloten. U kunt informatie terugvinden over bijvoorbeeld de dekking, wie verzekerd zijn en de verzekerde bedragen. Indien u meer informatie wenst over deze verzekering, kunt u contact opnemen met Aon Verzekeringen.

Verzekeringnemer

NTTB

Aard activiteiten

De activiteiten van verzekerde(n) zijn: promotie en coördinatie van tafeltenniswedstrijden, -demonstraties, -circuits, -competities, -kampioenschappen, etc. welke plaatsvinden in Nederland, alsmede het (laten) organiseren daarvan.

Verzekerd zijn

  • Ondergeschikten en de bestuursleden van de NTTB;
  • De (aspirant(= aankomende-)leden die bij verzekeringnemer zijn aangesloten;
  • Vrijwilligers (en/of iedere natuurlijke persoon), die zich al dan niet tegen betaling inzet voor de behartiging van de belangen van verzekerden bij die evenementen, waaronder niet worden begrepen, commerciële exploitanten, sponsors etc.;
De personen genoemd zijn uitsluitend verzekerd indien en voor zover het ongeval is ontstaan tijdens activiteiten die zij hebben verricht onder auspiciën van verzekeringnemer.

Omvang dekking

De dekking van de verzekering is van kracht tijdens de sport inclusief de reis 'komen van' en 'gaan naar'.

Verzekerde som

EUR 12.500,00 bij overlijden ten gevolge van een ongeval
EUR 25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
EUR  500,00 maximum per gebeurtenis op *medische kosten ten gevolge van een ongeval.

*Zie voor toelichting voorwaarden MO 140-03 ongevallenverzekering art 2.3

Eigen risico

EUR 25,-- per gebeurtenis op medische kosten.

Verzekeringsvoorwaarden

Ongevallen

| 314kb

Lees meer