Tafeltennis

Extra kosten­verzekering

Nu afsluiten

Tafeltennis

Wijzig uw sport

Waarom een Extra kosten­verzekering?

Een Extra kosten­verzekering dekt de extra kosten die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt na een calamiteit zoals brand of lekkage om de voortgang van uw sportvereniging te garanderen. Dan kunt u denken aan kosten die gepaard gaan met het huren van een tijdelijke ruimte.

Wat maakt onze Extra kosten­verzekering zo goed?

Uitgebreide dekking

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking. Het maakt niet uit of uw verenigingsgebouw wordt getroffen door brand, een omvallende boom of lekkage. Deze verzekering dekt de extra kosten nodig om de continuïteit van uw vereniging te garanderen.

Dekking bij schade door inbraak of diefstal

Ook als een inbraak of diefstal gevolgen heeft voor de exploitatie van uw vereniging, dekt deze verzekering de extra kosten.

Maximaal 52 weken vergoeding

Extra kosten worden tot 52 weken vergoed door de Extra kostenverzekering.

Wat vergoedt onze Extra kosten­verzekering?

Vergoeding

U ontvangt maximaal 52 weken een vergoeding. Deze verzekering biedt dekking als er sprake is van een onderstaand voorval:

Brand- en waterschade

 • Schade door brand, ontploffing, waterschade, rook en roet (onvoorzien) uit verwarmingsinstallaties
 • Schade door aanrijding of aanvaring, door afgevallen of uitgestroomde lading, schade door vliegtuigen en het doorbreken van de geluidsbarrière,
 • Schade door het kappen en snoeien van bomen
 • Schade veroorzaakt door het breken van ruiten (het glas zelf is niet gedekt)
 • Schade door het wegvallen van de stroom- of watervoorziening

Inbraak en diefstal

 • Schade door inbraak of een poging daartoe
 • Schade veroorzaakt door een overval, door beroving en/of afpersing en door ongeregeldheden.

Weer en natuur

 • Schade door blikseminslag, hagel, sneeuw, storm (windsnelheden van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Schade door aardverschuivingen
 • Schade door meteoorstenen

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

Schade eigendommen

 • Schade als gevolg van: hagel, sneeuw en regen die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Wat is de premie?

De premie bedraagt 3,00 ‰ per jaar (over het verzekerd bedrag). 

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten