Taekwondo

Reconstructie­kosten­verzekering

Nu afsluiten

Taekwondo

Wijzig uw sport

Waarom een Reconstructie­kosten­verzekering?

Een brand, inbraak of wateroverlast kan naast uw gebouw, ook uw administratie beschadigen. Met de Reconstructie­kosten­verzekering bent u verzekerd tegen de kosten die u moet maken om uw administratie te herstellen.

Wat maakt onze Reconstructiekosten­verzekering zo goed?

Extra kosten
vergoed

Extra kosten die gepaard gaan met het herstellen van uw administratie worden vergoed. U kunt denken aan kosten voor vervangende documenten, maar bijvoorbeeld ook aan extra telefoonkosten.

Ook geautomatiseerde bestanden

Ook bij sportverenigingen staat steeds minder op papier en steeds meer op computerservers. Daar houdt deze verzekering rekening mee.

Wat vergoedt onze Reconstructiekosten­verzekering?

Met de Reconstructiekosten­verzekering bent u verzekerd tegen de kosten die u moet maken om uw administratie te herstellen. Onder uw administratie valt onder andere de boekhouding, correspondentie, contracten, archieven en andere informatiedragers.

U kunt denken aan het herstel na gebeurtenissen als brand, ontploffingen, bluswerkzaamheden, blikseminslag, storm, inbraak of vandalisme.

Gedekt zijn de inzet van extra personeel, extra energie- of telefoonkosten, de kosten voor vervangende documenten en de huur van ruimte voor herstelwerk.

Wat is de premie?

De premie bedraagt 3,00 ‰ per jaar (over het verzekerd bedrag). 

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten