Taekwondo

Uitgebreide gebouwen­verzekering

Nu afsluiten

Taekwondo

Wijzig uw sport

Waarom een Uitgebreide gebouwen­verzekering?

Uw onderkomen vormt het hart van uw sportvereniging. Met deze verzekering dekt u zich in tegen kosten die u maakt wanneer u uw bedrijfspand na bijvoorbeeld een brand of lekkage moet laten herbouwen of herstellen.

Wat maakt onze Uitgebreide gebouwen­verzekering zo goed?

Uitgebreide
dekking

Het maakt niet uit of uw verenigingsgebouw wordt getroffen door brand, een omvallende boom of lekkage, de Uitgebreide gebouwen­verzekering vergoedt de geleden schade.

Dekking als gevolg van diefstal of inbraak

Ook schade die het gevolg is van diefstal of inbraak valt onder de dekking van deze verzekering.

Wat vergoedt onze Uitgebreide gebouwen­verzekering?

Vergoeding

Brand- en waterschade

 • Schade door brand, ontploffing, waterschade, rook en roet (onvoorzien) uit verwarmingsinstallaties
 • Schade door aanrijding of aanvaring, door afgevallen of uitgestroomde lading, schade door vliegtuigen en het doorbreken van de geluidsbarrière,
 • Schade door het kappen en snoeien van bomen
 • Schade veroorzaakt door het breken van ruiten (het glas zelf is niet gedekt)
 • Schade door het wegvallen van de stroom- of watervoorziening

Inbraak en diefstal

 • Schade door inbraak of een poging daartoe
 • Schade veroorzaakt door een overval, door beroving en/of afpersing en door ongeregeldheden.

Weer en natuur

 • Schade door blikseminslag, hagel, sneeuw, storm (windsnelheden van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Schade door aardverschuivingen
 • Schade door meteoorstenen

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

Schade eigendommen

 • Schade als gevolg van: hagel, sneeuw en regen die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Wat is de premie?

Premie over herbouwwaarde van het object:
Herbouwwaarde t/m EUR 500.000,00 3,325 ‰ per jaar
Herbouwwaarde boven EUR 500.000,00 2,475 ‰ per jaar
Het eigen risico is EUR 1.000,00 per gebeurtenis

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten