Taekwondo

Uitgebreide inventaris­verzekering

Nu afsluiten

Wijzig uw sport

Waarom een Uitgebreide inventaris­verzekering?

Een inventarisverzekering dekt schade aan de inventaris; de roerende zaken van de vereniging. Denk hierbij aan meubilair, de bar en sportkleding. De gebeurtenissen die schade kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld diefstal en brand.

Wat maakt onze Uitgebreide inventaris­verzekering zo goed?

Uitgebreide
dekking

Het maakt niet uit of de inventaris van uw sportvereniging wordt getroffen door brand, inbraak of lekkage, de Uitgebreide inventaris­verzekering vergoedt de geleden schade.

Ook voor persoonlijke eigendommen

Ook de eigendommen van de leden zijn verzekerd en het is zelfs mogelijk om de sportmaterialen te verzekeren die zich thuis bevinden.

Dekking bij
diefstal en inbraak

Ook schade veroorzaakt door diefstal en inbraak valt onder de dekking van deze verzekering.

Wat vergoedt onze Uitgebreide inventaris­verzekering?

Vergoeding

Brand- en waterschade

 • Schade door brand, ontploffing, waterschade, rook en roet (onvoorzien) uit verwarmingsinstallaties
 • Schade door aanrijding of aanvaring, door afgevallen of uitgestroomde lading, schade door vliegtuigen en het doorbreken van de geluidsbarrière,
 • Schade door het kappen en snoeien van bomen
 • Schade veroorzaakt door het breken van ruiten (het glas zelf is niet gedekt)
 • Schade door het wegvallen van de stroom- of watervoorziening

Inbraak en diefstal

 • Schade door inbraak of een poging daartoe
 • Schade veroorzaakt door een overval, door beroving en/of afpersing en door ongeregeldheden.

Weer en natuur

 • Schade door blikseminslag, hagel, sneeuw, storm (windsnelheden van minimaal 50 kilometer per uur)
 • Schade door aardverschuivingen
 • Schade door meteoorstenen

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

Schade eigendommen

 • Schade als gevolg van: hagel, sneeuw en regen die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Wat is de premie?

Premie over nieuwwaarde, verzekerd bedrag:
Verzekerd bedrag t/m EUR 100.000,00 5,00 ‰ per jaar
Verzekerd bedrag t/m EUR 200.000,00 4,275 ‰ per jaar
Verzekerd bedrag boven EUR 200.000,00 3,375 ‰ per jaar
Het eigen risico is EUR 1.000,00 per gebeurtenis

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten